Anulēs LKB Life apdrošināšanas licences

No šodienas, 20. aprīļa, ir anulētas visas AAS LKB Life izsniegtās licences apdrošināšanas veikšanai. Tāds ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes lēmums.

Pēc licenču anulēšanas LKB Life nedrīkst slēgt jaunus apdrošināšanas līgumus, palielināt apdrošināšanas summas, kā arī pagarināt apdrošināšanas līgumus. Taču arī pēc licenču anulēšanas līdz šim noslēgtie apdrošināšanas līgumi turpina darboties. LKB Life nodrošinās saistību izpildi. Kā norāda FKTK, tad LKB Life rīcībā patlaban ir pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu gan fizisku, gan juridisku personu prasījumus.

FKTK padome marta sākumā nolēma visas LKB Life izsniegtās licences apdrošināšanas veikšanai nevis anulēt, bet apturēt to darbību uz laiku. Tā tiek saglabāta iespēja Latvijas Krājbankas, kas ir LKB Life lielākais akcionārs, administratoram atbilstoši kreditoru interesēm lemt par LKB Life akciju pārdošanu. Licenču darbību apturēja līdz 19.aprīlim. Taču tagad nolemts licences anulēt.

Lēmums par licenču anulēšanu tika pieņemts, jo kopš AAS LKB Life licenču apturēšanas 1. martā nav izdevies atrisināt radušās problēmas, kas saistītas ar AAS LKB Life daļas sava pamatkapitāla zaudēšanu AS Latvijas Krājbanka, līdz ar to apdrošināšanas licenču darbība nevar tikt atjaunota.