Sējumu apdrošināšana!

Pēdējais laiks apdrošināt ziemājus! Papildus krusas, lietus, vētras riskiem no 15.oktobra līdz 10.novembrim ir iespējams papildus apdrošināt arī pret izsalšanu!

Pagājušās ziemas rūgtā pieredze neliek mieru- varbūt tomēr apdrošināt?!

Ja arī Tu nevari izšķirties-ienāc un izmēģini kalkulatoru http://www.abcpolise.lv/lv/agro Uzzini cik apdrošināšana izmaksās Tavam laukam! Atceries, 50% no polises izmaksām sedz valsts!

Sīkāka informācija pieejama http://www.abcpolise.lv/lv/agro/sejumu-a…

vai zvanot mūsu konsultantam 29151125

Kuras kultūras var apdrošināt?

Saimniecības, kas pieteikušas laukus platību maksājumiem var apdrošināt:

Rapsi, kviešus, miežus, auzas, tritikāli

Rapsi ir jādrošina kopā ar kādu citu kultūru, bet pārējās ir iespējams apdrošināt atsevišķi
Pret ko var apdrošināt?

Sējumu apdrošināšanai var pieteikties divas reizes gadā.

Pavasarī no 1.aprīļa, kad vasarājus  ir iespējams apdrošināt pret:

Krusas,

Krusas, lietus, vētras.

Krusas, lietus, vētras, izsalšanas riskiem

Rudenī no 15.oktobra līdz 10.novembrim, kad ir iespējams papildus augstākminētajiem riskiem ziemājus apdrošināt arī pret izsalšanu
Ieguvumi no sējumu apdrošināšanas

Apdrošinot sējumus zemnieks novērš finansiālos zaudējumus, kas var iestāties pēc kāda no riskiem. Zaudējumu gadījumā var tikt atlīdzināta neiegūtās ražas vērtība vai daļa no apdrošinājuma summas atbilstoši nodarītajiem zaudējumiem procentos.

Tādejādi zemnieks saņem atlīdzību par dabas nodarītajiem postījumiem.
Mūsu pieredze sējumu apdrošināšanā 

Pagājušās ziemas nežēlīgie laikapstākļi daudziem graudaugu audzētājiem radīja ievērojamus zaudējumus. Statistika ir skarba – izsala 80% no visiem ziemāju sējumiem Latvijā. Laika apstākļus nevar ne paredzēt, ne ietekmēt, bet zaudējumus var samazināt, apdrošinot sējumus. Droši varam apgalvot, ka sējumu apdrošināšana ir prātīga saimnieka izvēle!
Valsts atbalsts

Lauksaimnieki, apdrošinot sējumus, var saņemt valsts atbalstu 50% apmērā no samaksātās apdrošināšanas prēmijas.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentam līdz kārtējā gada 30.decembrim Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz:

·   iesniegumu

·  apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski;

·  apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas;

·  samaksu apliecinošu dokumentu kopijas;

Sīkāku informāciju skatīt Lauku atbalsta dienesta mājaslapā: http://www.lad.gov.lv/lv/valsts-atbalsts…