SEB banka ievieš jaunu apdrošināšanas pakalpojumu

Sākot ar šā gada 22 martu SEB banka nodrošina iespēju apdrošināt kredītmaksājumu, tādējādi nodrošinot iespēju izvairīties no kredītmaksājumu kavēšanas. Jaunais SEB bankas kredītmaksājumu apdrošināšanas piedāvājums tapis sadarbībā ar SEB dzīvības apdrošināšanu.

Šādu apdrošināšanas pakalpojumu ieviest pamudināja SEB bankas veiktais pētījums. Tā rezultātā tika secināts, ka mūsu valsts iedzīvotājus, kad tiem ir kredītsaistības vai tie plāno tādas uzņemties, satrauc tādi aspekti kā ienākumu samazinājums, kopējās dzīves sadārdzinājums, darba maiņa vai tā zaudēšana.

Pētījumā noskaidrots, ka ienākumu izmaiņas uztrauc 79% iedzīvotāju, savukārt iespēja pazaudēt darbu kredītsaistību apmaksas laikā satrauc gandrīz pusi iedzīvotāju (48%). Turklāt 25% aptaujas dalībnieku norāda, ka ir saskārušies ar grūtībām, veicot savus ikmēneša kredīta maksājumus tieši darba maiņas vai tā zaudēšanas dēļ.

Tāpat SEB bankas veiktajā pētījumā noskaidrots, ka 69% respondentu būtu gatavi apdrošināt savus kredītmaksājumus. 19% izmantotu iespēju apdrošināties pret bezdarbu, 11% gribētu apdrošināt dzīvības zaudēšanas risku, 6% – pret ilgstošu slimību, 5% – invaliditātes risku, savukārt 43% dotu priekšroku apdrošināties pret visiem iepriekš minētajiem riskiem.

SEB dzīvības apdrošināšana valdes priekšsēdētājs Ints Krasts informē, ka jaunieviestais apdrošināšanas pakalpojums segs klienta kredītmaksājumus pārejošas darba nespējas un piespiedu bezdarba gadījumā, kā arī dzēsīs kredīta atlikumu paliekošas darba nespējas un dzīvības zaudēšanas gadījumā, tādējādi kļūstot par pirmo banku Baltijā, kas piedāvā klientiem kredītmaksājumu apdrošināšanu ar tik plašu risku segumu. Savukārt apdrošināšanas sabiedrība “If Latvija” nodrošinās piespiedu bezdarba riska segumu, garantējot klienta kredītmaksājumu segšanu.

Jāatgādina, ka SEB banka arī Igaunijā piedāvā dažādus risinājumus kredītmaksājumu apdrošināšanai, tomēr tie nav tik plaši kā Latvijā. Jāatzīmē, ka Igaunijā apdrošināti ir 32% no SEB bankas izsniegtajiem kredītiem. Savukārt Somijā patlaban apdrošināti 36% kredītu, bet vidēji Eiropā – 39% kredītu.

I. Krasts uzsver, ka SEB bankas plāns ir 5 gados Latvijā kredītmaksājumu apdrošināšanā sasniegt vismaz Igaunijas tagadējo līmeni, tas ir, aptuveni 30% apdrošināto kredītu. Ņemot vērā, ka Latvijas iedzīvotāji ir trūcīgāki kā lielākā daļa Eiropas valstu iedzīvotāju un viņiem nav uzkrājumu bāzes, kā arī dzīvības apdrošināšanu izmanto tikai 0,5% – 2% mūsu valsts iedzīvotāju, tad būtu labi, ja izdotos kredītmaksājumu apdrošināšanā izdotos sasniegt vismaz 30% līmeni, piebilst SEB bankas pārstāvis.
SEB bankas valdes locekle Ieva Tetere norāda, ka „pēc bankas datiem, vidējā kredīta summa veido apmēram 25 000 latu un vidējais kredīta atmaksas termiņš ir 15 gadi, kas nozīmē, ka, uzņemoties ilgtermiņa finanšu saistības, ir svarīgi pievērst uzmanību ne vien personīgās maksātspējas risku mazināšanai, bet arī sociāli ekonomisko risku ietekmei, kurus tiešā veidā mēs ietekmēt nevaram. Ja neseno ekonomisko krīzi cilvēkiem vieglāk pārvarēt ļāva 3 līdz 6 mēnešu uzkrājumu buferis, tad, domājot, kā pasargāt sevi no līdzīgiem riskiem nākotnē, papildus uzkrājumiem no šodienas klienti var izvēlēties vēl vienu riska samazināšanas iespēju – kredītmaksājumu apdrošināšanu, kas ļaus turpināt pildīt savas saistības attiecībā uz kredītmaksājumiem.”

I. Tetere kā vienu no jaunā pakalpojuma priekšrocību min to, ka „SEB bankas kredītmaksājumu apdrošināšana pret bezdarbu un darba nespēju kopā ar dzīvības apdrošināšanu piedāvā klientam būtisku aizsardzību, garantējot, ka ilgstošas slimības laikā klientam ir iespējams saņemt kredītmaksājumu kompensāciju līdz 12 mēnešiem, savukārt, iestājoties piespiedu bezdarbam, ieskaitot tos gadījumus, kad darba pārtraukšana notiek abpusēji vienojoties, kredītmaksājumu kompensāciju līdz 6 mēnešiem.”