Plāno veikt izmaiņas obligātās veselības apdrošināšanas sistēmā

Veselības ministrijā norit darbs pie reformas, lai sasaistītu nodokļu maksāšanu ar plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu. Inese Kalniņa, veselības ministres padomniece juridiskajos jautājumos, informē, ka reformas rezultātā Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties obligātās veselības apdrošināšanas sistēmā, veicot veselības nodokļa vai speciālas nodevas iemaksu.

Jāatgādina, ka veselības nodokli tiek plānots noteikt kā daļu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 5% apmērā. Šādi rīkojoties tiks sasaistīta nodokļa maksāšana ar medicīnisko pakalpojumu saņemšanu, tādējādi iedzīvotājiem radot iespēju apzināties savu tiešo līdzdalību veselības aprūpes sistēmā.

Veselības Ministrijas pārstāvji skaidro, ka līdzdalību obligātās veselības apdrošināšanas sistēmā varēs iegūt cilvēki, kas maksās veselības nodokli vai speciālu nodevu, kuras summas apmērs varētu tikt noteikts, vadoties no vidējās gada laikā samaksātās veselības nodokļa summas.

Svarīgi zināt, ka iedzīvotājiem, kuri izvēlēsies neiesaistīties obligātajā veselības apdrošināšanas sistēmā, nepieciešamības gadījumā par veselības aprūpi būs jāmaksā pašiem pilnā apmērā. Šiem cilvēkiem valsts apmaksāta būs tikai neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Jāpiezīmē, ka bērni (līdz 18 gadiem), pensionāri, bezdarbnieki, 1. un 2. grupas invalīdi, pilna laika studenti, politiski represētās personas un vēl citas īpaši noteiktās personas automātiski tiks uzskatītas par personām, kuras ir iesaistītas obligātās veselības apdrošināšanas sistēmā. Šo personu vietā veselības nodokļa iemaksas veiks valsts, lai sociāli neaizsargātajām personām veselības aprūpe tomēr būtu pieejama.

Tāpat cilvēkiem, kuri kopj bērnu vecumā līdz 3 gadiem, un vienam no vecākiem, kuram ir vismaz 3 bērni, no kuriem vismaz viens ir pirmsskolas vecumā, iekļaušanās veselības apdrošināšanas sistēmā arī ir garantēta no valsts puses, pat ja šis vecāks nestrādā.

Vēl jāņem vērā, ka valsts apmaksātā veselības aprūpe tiks nodrošināta arī noteiktu diagnožu vai veselības stāvokļa noteikšanai un ārstēšanai.

Saskaņā ar Veselības ministrijas pašreizējiem plāniem, izmaiņas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā varētu tikt īstenotas nākamajā gadā. Tomēr jānorāda, ka tās realizētu dzīvē nevis no nākamā gada sākuma, bet gan no jūlija – laika, kad tiek apkopota informācija par nomaksātajiem nodokļiem.