Pērn pieaudzis brokeru parakstīto apdrošināšanas prēmiju apmērs

Apdrošināšanas prēmiju apjoms pagājušajā gadā sasniedzis zemāko punktu, tā norāda Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas (LABA) valdes priekšsēdētājs Aigars Krūms.

Apdrošināšanas brokeru nozarē pērn pirmo reizi kopš ekonomiskās krīzes pieaudzis parakstīto prēmiju apjoms. Pieaugums, salīdzinot ar 2010.gadu, bija 6 procenti. Un tas nozīmē, ka ir nostabilizējušies apdrošināšanas prēmiju apjomi, kā arī tādā apmērā kā iepriekš neturpinās cenu kari starp apdrošinātājiem. Pieaudzis arī brokeru klientu skaits.

Pagājušajā gadā notika lielākā apdrošināšanas brokeru konsolidācija, kuras pamatā ir ekonomiskie iemesli. Mazākās brokeru sabiedrības pievienojās lielākajām. 2011.gadā brokeru sabiedrību skaits no 108 samazinājās līdz 88. A.Krūms uzskata, ka optimāli mūsu valstī vajadzētu būt 50-60 brokeru sabiedrībām. Mazām brokeru sabiedrībām ar mazu parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjomu ikdienas saimnieciskās darbības uzturēšanas izdevumi veido ievērojami lielāku proporciju no ienākumiem nekā lielajām. Arī parakstīto prēmiju apjoms ietekmē arī atlīdzības apmēru.

Arī šobrīd samazinās brokeru sabiedrību skaits, taču vienlaikus pieaug brokeru darba ražīgums un parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms. Aplēses liecina, ka apdrošināšanas brokeru tirgus daļa sasniedz ap 40 procentus, salīdzinot ar 36 procentiem 2009.gadā.

Vadoties no apdrošināšanas brokeru nozares rezultātiem, jāsecina, ka ekonomiskās krīzes izraisītā apdrošināšanas tirgus lejupslīde ir beigusies, uzsver A. Krūms.