Par 23% audzis Compensa Life parakstīto prēmiju apjoms

Kā liecina dzīvības apdrošināšanas kompānijas Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāles dati par šā gada pirmajiem četriem mēnešiem, tad, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, uzņēmuma parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms audzis par 23%.

Analizējot Compensa Life parakstīto prēmiju pieauguma datus pa produktu grupām, secināts, ka visaktīvāk cilvēki izvēlējušies veikt veselības apdrošināšanu. Šajā segmentā šā gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, vērojams pieaugums 28% apmērā. Tikpat liels pieaugums vērojams arī uzkrājošo produktu apdrošināšanā.

Salīdzinot ar 2011. gada pirmajiem četriem mēnešiem, Compensa Life kopējā peļņa šā gada pirmajā ceturksnī visās trīs Baltijas valstīs ir kļuvusi 2 reizes lielāka un sasniegusi gandrīz pusmiljonu eiro.

Compensa Life Latvijas filiāles vadītājs Viktors Gustsons uzsver, ka „pieaugums skaidrojams ne tikai ar pareizi izvēlēto uzņēmuma darbības stratēģiju un cilvēku personīgā atbildības līmeņa paaugstināšanos, bet arī ar faktu, ka veselības apdrošināšanu saviem darbiniekiem atsākušas iegādāties valsts pārvaldes iestādes. Finanšu rezultāti faktiski parāda, ka finansiālā situācija uzlabojas ne tikai iedzīvotājiem individuālajā līmenī, bet arī valsts iestādēm, kas ir viens no lielākajiem darba devējiem valstī, ir izdevies savu finanšu plūsmu stabilizēt un līdz ar to palielinājušās to iespējas vairāk rūpēties par saviem darbiniekiem.”