Jaunās ES direktīvas satricinās līdzšinējo apdrošināšanas sistēmu

Tuvākajā laikā visiem apdrošinātājiem nāksies saskarties ar pārmaiņām ierastajā darba kārtībā, jo Eiropas Savienības tiesa lēmusi, ka, sākot ar šā gada 21. decembri, spēkā vairs nebūs direktīvas pants, kas atsevišķos gadījumos dzimumu kā faktoru atļāva izmantot apdrošināšanas atlīdzību un prēmiju noteikšanā.

Ņemot vērā, ka dzimums kā viens no faktoriem apdrošināšanas prēmiju un atlīdzību noteikšanai līdz šim tika plaši izmantots, jaunā direktīva apdrošinātāju vidū ir izraisījusi sašutumu visas Eiropas līmenī.

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas padomes priekšsēdētāja vietniece Jeļena Alfejeva norāda, ka apdrošinātāji dzimumu kā riska faktoru šobrīd izmanto pamatā 3 galvenajās produktu kategorijās – dzīvības apdrošināšanā, sauszemes transporta apdrošināšanā un privātajā veselības apdrošināšanā. Līdz ar to saistībā ar gaidāmajām izmaiņām, dažu kategoriju patērētājiem prēmiju apmēros būs zināmas izmaiņas.

Kā prognozē Deniss Sazonovs, apdrošināšanas kompānijas Ergo valdes loceklis Baltijā, tad minētais tiesas spriedums Latvijā vislielāko iespaidu atstās tieši uz dzīvības apdrošināšanas cenām. D. Sazonovs norāda, ka līdz šim, izvērtējot nāves risku, apdrošinātāji ņēma vērā statistiku un mirstības rādītājus, kas liecināja, ka vidējais vīriešu mūža ilgums ir īsāks nekā sieviešu. Šī iemesla rezultātā uz doto brīdi dzīvības apdrošināšana sievietēm var maksāt lētāk kā vīriešiem. Savukārt attiecībā uz pensiju apdrošināšanu šī paša iemesla dēļ vīriešiem pašreiz Latvijā vidēji jāmaksā mazāk.

J. Alfejeva norāda, ka apdrošinātaju pieredze saistībā ar auto apdrošināšanu liecina, ka jaunas sievietes vada automašīnu uzmanīgāk un izraisa mazāk negadījumu nekā vīrieši. Tomēr nav pareizi, ka jauns, uzmanīgs vīrietis maksā vairāk par auto apdrošināšanu tikai tāpēc, ka viņš ir vīrietis. Nākotnē prēmijas tiks noteiktas, pamatojoties uz klienta individuālām braukšanas īpašībām, proti, piesardzīgs autovadītājs maksās mazāk tāpēc, ka ir piesardzīgs, nevis tāpēc, ka ir noteikta dzimuma pārstāvis.

Citu Eiropas valstu apdrošinātāji norāda, ka atlīdzības un prēmijas, kas abu dzimumu pārstāvjiem tiek aprēķinātas atšķirīgi, precīzi atspoguļo patieso risku, ko apdrošināšanas sabiedrības uzņemas, piedāvājot savus pakalpojumus. Iejaukšanās šajos aprēķinos var novest pie mākslīgas tirgus izkropļošanas, un vairāki piedāvātie pakalpojumi apdrošināšanas sabiedrībām vairs nebūtu ekonomiski izdevīgi, jo risks vairākkārt pārsniegtu paredzētos ieņēmumus. Tomēr kā liecina, piemēram, Francijas pieredze, kur dzimums kā faktors apdrošināšanas atlīdzību un prēmiju aprēķināšanā jau tagad netiek izmantots, apdrošinātāji necieš būtiskus zaudējumus.
Jaunajā direktīvā noteikts arī tas, ka izmaksas, kas saistītas ar maternitāti un grūtniecību, nedrīkst radīt atšķirības indivīdu apdrošināšanas atlīdzībās un prēmijās.