If piedāvā jaunu apdrošināšanas pakalpojumu

Apdrošināšanas sabiedrība If saviem klientiem piedāvā jaunu un vēl Latvijas apdrošināšanas tirgū nebijušu pakalpojumu – Diennakts Mājokļa palīdzība. Turklāt tiem klientiem, kuri iegādājušies Mājokļa drošības komplektu, šis jaunais pakalpojums būs bez maksas.

Diennakts Mājokļa palīdzība būs noderīga ārkārtas situācijās. Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina apdrošinātā izdevumus, kas saistīti ar neatliekamas palīdzības saņemšanu dzīvoklī vai mājā, negadījuma ierobežošanai vai seku novēršanu.

Kā rīkoties? Kad noticis negadījums, klients zvana uz Diennakts mājokļa palīdzības tālruni. Pa tālruni tiks sniegtas profesionālas konsultācijas par to, kā rīkoties.

Diennakts mājokļa palīdzība ietver arī šādus pakalpojumus: namdara pakalpojumus, kas saistīti ar radušos zaudējumu vai bojājumu ierobežošanu un pagaidu risinājumu ieviešanu ārkārtas gadījumos, piemēram, ja izsists logs, vējš norāvis jumtu. Būs pieejami arī atslēgu servisa pakalpojumi, kas saistīti ar sētas vārtu vai mājas ārējo durvju atvēršanu, ja ir pazudusi, nozagta vai nolauzta atslēga vai ja sabojāta slēdzene, atslēga, vai ja atslēgusi palikusi mājā iekšā un durvis aizslēgušās. Santehniķa pakalpojumi noderēs ārkārtas situācijās, kad plīsušas ūdens vai kanalizācijas inženierkomunikācijas vai iestājies to aizsprostojums. Mājokļa apsardzes pakalpojumi noderēs, ja pēc negadījuma, piemēram, uzlauztām ārdurvīm, izsista loga, apdzēsta ugunsgrēka nav iespējas nodrošināt nepiederošu personu piekļuvi mājai.

Būs pieejami arī telpu uzkopšanas pakalpojumi – izplūdušā ūdens vai kanalizācijas pakalpojumi pēc negadījuma. Tiks sniegtas arī konsultācijas pa tālruni par valsts un pašvaldību iestāžu piesaisti gadījumos, ja ir problēmas ar elektrības, gāzes vai ūdens padevi.

Maksimālais pakalpojumu apjoms, ko iestājoties vienam gadījumam klients var saņemt bez papildus maksas: simts latu apmērā par vienu pakalpojumu, divi simti piecdesmit latu apmērā, ja vienlaikus tiek sniegti 2 vai vairāki pakalpojumi, kad noticis viens negadījums. Pakalpojumu limitu nepiemēro, ja ir konsultācijas par tālruni vai par valsts un pašvaldību iestāžu piesaistes pakalpojumiem. Ja pakalpojumu izmaksas ir lielākas, tad tās sedz apdrošinātais no saviem līdzekļiem.

Ja namdara, santehniķa, telpu uzkopšanas pakalpojumu faktiskās izmaksas pārsniedz norādītos limitus apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina apdrošinātajam, ja apdrošinātais ir iesniedzis maksājuma dokumentus un apdrošināšanas sabiedrība ir atzinusi negadījumu par apdrošināšanas gadījumu.