Dzīvības apdrošināšana Latvijā vīriešiem būs lētāka

Šobrīd ir uzskats, ka gan sievietes, gan vīrieši ir vienlīdzīgi un ar vienādām tiesībām visās jomās. Taču reālajā dzīvē bieži vien ir citādāk, piemēram, Latvijā sievietes saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši. Bet vīriešiem Latvijā ir dārgākas dzīvības apdrošināšanas.

Mūsu valstī plāno veikt grozījumus likumā, kā rezultātā dzīvības apdrošināšana vīriešiem būs lētāka. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) virza grozījumus apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Attiecīgos grozījumus veiks saistībā ar Eiropas Savienības īstenoto principu par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju pakalpojumiem, precēm, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu.

Apdrošināšanas jomā mūsu valstī kopumā vienlīdzības princips tiek ievērots, taču no 2009.gada 1.oktobra izņēmums bija dzīvības apdrošināšana. Eiropas direktīva nosaka, ka dalībvalstis pašas var lemt par atšķirībām apdrošināšanas prēmiju aprēķināšanā gadījumos, kad dzimuma kā noteicošā faktora izmantošana riska novērtēšanā balstās uz aktuārajiem un statistikas datiem.

SEB dzīvības apdrošināšanas valdes priekšsēdētājs Ints Krasts stāsta, ka Latvijā piemēroja izņēmumus no direktīvas attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu, ņemot vērā, ka vīriešiem un sievietēm atšķiras dzīves ilgums. Tas nozīmē, ka vīriešiem dzīvības apdrošināšanas izmaksas ir lielākas salīdzinājumā ar tā paša vecuma sievietēm. Vīrietim, apdrošinot savu dzīvību prēmija sadārdzinās vidēji par 30 procentiem.

„Ja jaunie likuma grozījumi stāsies spēkā, tad turpmāk, noslēdzot dzīvības apdrošināšanas līgumu, aprēķinot apdrošināšanas prēmijas apjomu, vairs netiks piemērotas atšķirības vīriešiem un sievietēm un riska prēmijas apjoms tiks noteikts vienādā apmērā gan sievietēm, gan vīriešiem,” saka Ints Krasts.