Aktualitātes mājlopu apdrošināšanā

Šīs vasaras tveicīgie laikapstākļi sekmē knišļu un citu kukaiņu savairošanos, kas nopietni apdraud mājlopus, tāpēc aicinām zemniekus jau iepriekš parūpēties par saviem mājlopiem, izmantojot pieejamos līdzekļus knišļu atbaidīšanai.
Atskatoties nesenā pagātnē, knišļu kodumu dēļ 2005.gadā Latgales novadā gāja bojā teju 500 govis, 2012.gada maijā Jēkabpils apkaimē – 11 liellopi, bet 2011.gadā Kuldīgas novada zemnieku saimniecībās – 15 govis. Kopumā tendences liecina, ka knišļi visvairāk apdraud mājsaimniecības Latgalē, Vidzemē un Kurzemē, jo šajos Latvijas novados ir šiem kukaiņiem asinssūcējiem piemērotāka vide – vairāk krūmāju un slapjākas pļavas.

Lai pasargātu sevi no neparedzētiem izdevumiem, zemniekiem ir iespēja apdrošināt mājlopus. Pēdējos gados visvairāk tiek drošinātas govis. Kā vienu govi, tā veselu ganāmpulku zemnieks var apdrošināt un izvēlēties iekļaut apdrošināšanas segumā tos riskus, kurus pats saimnieks uzskata par nepieciešamiem. Apdrošinot mājlopus, lopkopji var izmantot valsts piedāvātās priekšrocības riska mazināšanai, proti, saņemt valsts subsīdijas 50% apmērā no apdrošināšanas prēmijas. Pagājušajā gadā valsts paplašinājusi arī atbalstu aitu un kazu audzētājiem, kompensējot apdrošināšanas prēmijas 50% apmērā arī ganību riskam, kas sedz zaudējumus, piemēram, par vilku uzbrukumiem ganāmpulkam.

Lai veiksmīga un droša vasara!

Tava ABC polise