Pienākums uz kuģa turēt apdrošināšanas līgumu

0 on December 8, 2011, 12:07 pm

Šā gada 1. decembrī Saeima nodeva izskatīšanai grozījumus „Jūras kodeksā”. Tajos paredzēts kuģu īpašniekiem uzlikt par pienākumu uz kuģa turēt apdrošināšanas līgumu, ko kuģa īpašnieks noslēdzis ar apdrošinātāju. Atgādināsim, ka „Jūras kodeksa” izpratnē ar jēdzienu „kuģis” tiek saprasts jebkurš kuģošanas līdzeklis — inženiertehniska ierīce, kas konstruktīvi paredzēta izmantošanai uz ūdens.

Read more ›