Dzīvības apdrošinātāji piedāvā jaunus pakalpojumus

0 on January 10, 2012, 3:54 pm

Latvijā šobrīd pabalsti no valsts puses ir zemi, un bieži vien cilvēkiem negaidīta darba nespēja vai invaliditāte nozīmē lielas finansiālas grūtības. Mandatum Life piedāvā divus jaunus apdrošināšanas segumus: Pastāvīgā invalidāte un Īslaicīga darba nespēja. Šie jaunie apdrošināšanas segumi būs pieejami tikai kā dzīvības termiņapdrošināšanas līgumu papildapdrošināšana (līgumos bez uzkrājuma).

Read more ›