Post Tagged with: "brokeri"

Paredz izmaiņas Publisko iepirkumu likumā

0 on March 23, 2012, 2:36 pm

Tiek prognozēts, ka tuvākajā laikā Saeima varētu lemt par labojumiem „Publisko iepirkumu likumā”. Tas tiks darīts ar mērķi novērst šobrīd likumā pastāvošās nepilnības, kuru dēļ valsts un pašvaldību iestādēm ir iespēja likumu interpretēt pēc saviem ieskatiem un, nerīkojot konkursu, izvēlēties apdrošināšanas brokerus.

Read more ›
Likvidē 20% apdrošināšanas brokeru kompāniju

Likvidē 20% apdrošināšanas brokeru kompāniju

0 on October 19, 2011, 11:05 am

Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija(FKTK) šogad veica plašas pārbaudes apdrošināšanas brokeru kompānijās. Desmit apdrošināšanas brokeru kompānijās atklāta likuma neievērošana, piecām kompānijām par šiem pārkāpumiem anulēta apdrošināšanas brokera licence. Par iespējamo naudas līdzekļu piesavināšanos ierosināti vairāki kriminālprocesi. Šīs brokeru kompānijas klientu naudu iespējams izmantojušas savu personīgo vajadzību apmierināšanai.

Read more ›