Unikāls apdrošināšanas piedāvājums lauksaimniekiem

Lauksaimniecības apdrošināšanaApdrošināšanās tirgū parādījies jauns produkts, ko piedāvā apdrošināšanas kompānijas “Seesam Insurance AS” Latvijas filiāle un tā mērķauditorija ir lauksaimnieki.

Uzklausot Latvijas lauksaimnieku viedokļus un vēlmes, kompānijas speciālisti ir izstrādājuši unikālu un ērtu lauku saimniecību kompleksās apdrošināšanas produktu, kam līdzīgs salīdzinoši nesen tika ieviests “Seesam” mātes uzņēmumā Somijā. Minētais produkts Somijā strauji ieguva popularitāti un dažu gadu laikā šā apdrošināšanas produkta īpatsvars Somijas apdrošināšanas tirgū ir pieckāršojies.

Kā norāda Ivars Freimanis, “Seesam Insurance AS” Latvijas filiāles Īpašuma un inženiertehnisko risku apdrošināšanas produktu grupas vadītājs, tad būtiskākais, kas jauno apdrošināšanas produktu atšķir no visiem pārējiem, ir tas, ka tiek apdrošināta visa lauku saimniecības darbība kopumā, ieskaitot arī negūto peļņu, ja tiek traucēta vai pārtraukta saimniecības darbība, ja tas noticis apdrošinātā objekta bojājuma vai bojāejas dēļ. Pie tam lauksaimniekiem tiek piedāvāta viena kopēja apdrošināšanas polise, nevis vairākas, kā tas bijis līdz šim.

“Seesam Insurance AS” Latvijas filiāles jaunais piedāvājums lauksaimniekiem ir lauku saimniecības kompleksa apdrošināšana, kurā ietverta īpašuma, lauksaimniecības tehnikas, lauksaimniecības dzīvnieku, saimnieciskās darbības un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Kā norāda I. Freimanis, tad lauksaimniekiem jāņem vērā, ka pirms kompleksā apdrošināšanas līguma slēgšanas “Seesam” klientu apkalpošanas speciālists, iepriekš vienojoties ar saimnieku, ieradīsies jebkurā Latvijas lauku saimniecībā, lai novērtētu apdrošināmos objektus un saimniecību kopumā uz vietas. Tiekoties klātienē, “Seesam” speciālistam būs iespēja lauksaimniekam varēs piedāvāt zemāku cenu par polises iegādi.

Kompānijas pārstāvji uzsver, ka ieviešot lauku saimniecību komplekso apdrošināšanu, līdztekus tiek saglabāti citi līdzšinējie apdrošināšanas piedāvājumi lauksaimniekiem. Tas nozīmē, ka lauksaimnieki varēs izvēlēties sev pieņemamāko risinājumu. Tomēr jaunais apdrošināšanas produkts noteikti būs izdevīgāks, ja saimniecība izvēlēsies apdrošināt vairākus riskus, jo “Seesam” piedāvās izdevīgas atlaides, ņemot vērā, ka komplekso līgumu apkalpošanai apdrošinātājam būs nepieciešami mazāki administratīvie resursi.

Informējam, ka lauku saimniecību kompleksās apdrošināšanas polisi līdz 2012. gada 29. februārim varēs iegādāties par īpašu iepazīšanās cenu.