OCTA atlīdzību varēs pieteikt sava apdrošinātāja

Saeimas Budžeta un finanšu komisija trešajā un galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus OCTA apdrošināšanas likumā, kas paredz iespēju transporta līdzekļa īpašniekam satiksmes negadījumā radušos zaudējumus pieteikt pie OCTA apdrošinātāja, ar ko viņam noslēgts līgums.

Par likuma grozījumu pieņemšanu galīgajā lasījumā vēl būs jālemj Saeimai.

Ieviešot tiešo zaudējumu regulēšanas kārtību, tiks nodrošināta ātrāka OCTA apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, jo cietušie varēs vērsties tieši pie sava OCTA apdrošinātāja, nevis negadījumu izraisījušās personas OCTA apdrošinātāja, lai pieteiktu un novērtētu zaudējumus un saņemtu OCTA apdrošināšanas atlīdzību. Tāpat ar šiem grozījumiem plānots atrisināt situāciju, ja vietā, kur dzīvo cietušais, neatrodas otras negadījumā iesaistītās personas OCTA apdrošināšanas iestāde.

Aprēķinot un izmaksājot OCTA apdrošināšanas atlīdzību, saglabāsies līdzšinējā kārtība, un tiešajā zaudējumu regulēšanas sistēmā galīgais maksātājs būs zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa apdrošinātājs.

Paredzēts, ka tiešā zaudējumu regulēšanas sistēma būs brīvprātīga un OCTA apdrošinātājiem, kas tai vēlēsies pievienoties, būs jāslēdz savstarpēji līgumi. Likumprojektā arī noteikta OCTA apdrošināšanas gadījumu paziņošanas kārtība OCTA apdrošinātājam, ar kuru noslēgts līgums.

Attiecībā uz trešajām personām, piemēram, satiksmes negadījumā cietušiem gājējiem, spēkā būs esošās likuma normas, un tās tiks informētas, kur jāvēršas, lai iesniegtu pieteikumu par OCTA apdrošināšanas atlīdzību. Tādējādi cietušajam jau uzreiz būs zināms, kam pieteikt zaudējumus un kas administrēs atlīdzību lietu.

Jaunā sistēma arī paredzēs iespēju OCTA apdrošinātājiem vienoties par to, ka pie lielām izmaksu summām OCTA apdrošināšanas atlīdzības izmaksu cietušajam veiks zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošinātājs, kura pienākums lielu risku gadījumā būs arī savu saistību pārapdrošināšana.

Likumprojekts paredz arī virkni citu izmaiņu, tostarp noteikt, ka obligāti apdrošināmi ir mopēdi un specializētie tūristu transportlīdzekļi, kā arī izslēgt prasību par elektroniskā paraksta un laika zīmoga nepieciešamību, apliecinot noslēgto obligātās civiltiesiskās OCTA apdrošināšanas līgumu. Tāpat plānots likumu papildināt ar nosacījumiem, kādos netiek atlīdzināti zaudējumi.