Likvidē 20% apdrošināšanas brokeru kompāniju

Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija(FKTK) šogad veica plašas pārbaudes apdrošināšanas brokeru kompānijās. Desmit apdrošināšanas brokeru kompānijās atklāta likuma neievērošana, piecām kompānijām par šiem pārkāpumiem anulēta apdrošināšanas brokera licence. Par iespējamo naudas līdzekļu piesavināšanos ierosināti vairāki kriminālprocesi. Šīs brokeru kompānijas klientu naudu iespējams izmantojušas savu personīgo vajadzību apmierināšanai.

Šogad no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistra izslēgtas 19 brokeru kompānijas, kas sastāda 20% no kopējā apdrošināšanas brokeru skaita. Šobrīd apdrošināšanas tirgū darbojas 87 brokeru kompānijas, iepriekšējos gados to skaits pārsniedza 100. Lielākā daļa licenču anulēšana saistīta ar šī gada FKTK veiktajām brokeru pārbaudēm. Bez jau augstāk minētajiem kriminālprocesiem, šo pārbaužu rezultātā tika ierosinātas administratīvās lietas, izteikti brīdinājumi un uzlikti naudas sodi.

Biežāk ar šādām problēmām saskārušās mazās apdrošināšanas brokeru kompānijas ar nelielu klientu skaitu, šādiem uzņēmumiem bieži pietrūkst līdzekļu lai segtu saimnieciskās darbības izdevumus. Līdz ar to mazajās brokeru kompānijās pastāv riski finanšu disciplīnas ievērošanā, kas noved pie klientu naudas tērēšanas tam neparedzētiem mērķim.

Tags: ,