Jāaizpilda saskaņotais paziņojums?

Saskaņoto paziņojumu var izmantot, ja notikušajā ceļu satiksmes negadījumā nav cietušo, ir iesaistītas tikai divas automašīnas, kurām nav tādu bojājumu, kas liegtu turpināt ceļu. Kā arī, ja nav bojāta trešajām personām piederoša manta. Taču jāatceras, ka saskaņoto paziņojumu jāaizpilda precīzi. Ja nav pārliecības, ka paziņojumu var aizpildīt tā, lai nav šaubu un nepilnību, kas varētu liegt iespēju saņemt apdrošināšanas kompensāciju, tad jāsauc ceļu policija. Saskaņoto paziņojuma veidlapas parasti izsniedz apdrošinātājs, pie kura tiek iegādāta OCTA polise.

Saskaņotais paziņojums jāaizpilda kopā ar otru autovadītāju. Šajā paziņojumā tiek aprakstīti ceļu satiksmes negadījuma apstākļi.

Saskaņotajā paziņojumā ir 15 punkti. Jautājumus var iedalīt 5grupās. Pirmās grupas jautājumi ir par notikušā ceļu satiksmes negadījuma datiem: datums, laiks, vieta, ievainotie un jautājumi par mantas zaudējumiem citiem transportlīdzekļiem un priekšmetiem.

Otrajā, trešajā grupā ir dati par transportlīdzekļiem. Te jāraksta ziņas par apdrošinājuma ņēmēju, transportlīdzekli, apdrošināšanas sabiedrību, transportlīdzekļa vadītāju, ar bultiņu uz nosacītās transportlīdzekļa zīmes jāparāda sadursmes vieta, jāuzraksta redzamie bojājumi savam transportlīdzeklim. Ir arī neliela vieta savām piezīmēm.

Ceturtajā grupā ir dati par negadījuma apstākļiem. Te autovadītāji var izteikt savu subjektīvo viedokli par to, kā noticis negadījums.

Un pašās beigās jāuzzīmē negadījuma skici sadursmes brīdī. To zīmē viens no negadījumā iesaistītajiem autovadītājiem, saskaņojot ar otru vadītāju.

Nedrīkst aizmirst arī par to, ka jābūt abu autovadītāju parakstiem.
Tā kā saskaņotos paziņojumus drukā uz paškopējoša papīra, tad to aizpildot ar lodīšu pildspalvu, sanāk viens oriģināls un viena kopija. Ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajiem autovadītājiem vienam tiek oriģināls, otram – kopija. Pēc tam vadītājiem savs eksemplārs jāiesniedz apdrošinātājam. Atgādinām, ka saskaņā ar OCTA likuma grozījumiem, saskaņotais paziņojums apdrošinātājam jāiesniedz 10 dienu laikā.

Neskaidrību gadījumā, ja rodas jautājumi, kā pareizi aizpildīt OCTA saskaņoto paziņojumu, sazinieties ar apdrošinātāju vai savu apdrošināšanas brokeri.

ABCpolise komanda atgādina – zvanot uz Klientu servisa tālruni 22001020, mūsu speciālisti noteikti atbildēs uz Jūsu jautājumiem un ieteiks, kā rīkoties arī citu brokeru un sabiedrību klientiem.