FKTK apturējusi LKB Life izsniegtās licences apdrošināšanai

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pārstāve Agnese Līcīte informē, ka FKTK padome pieņēmusi lēmumu uz laiku līdz šā gada 19.aprīlim apturēt visu Latvijas Krājbankas meitas uzņēmuma dzīvības apdrošināšanas kompānijas „LKB Life” izsniegto licenču apdrošināšanas veikšanai darbību.

FKTK pārstāve norāda, ka līdz noteiktajam termiņam „LKB Life” nebūs atļauts slēgt jaunus apdrošināšanas līgumus un piesaistīt jaunus klientus. FKTK norāda, ka līdz šim lēmumam noslēgtie apdrošināšanas līgumi turpina savu darbību un, ņemot vērā faktu, ka apdrošinātāja rīcībā šobrīd ir pietiekoši daudz līdzekļu, lai segtu gan fizisku, gan juridisku personu prasījumus, „LKB Life” nodrošinās saistību izpildi pret apdrošinātājiem.

Kā norāda FKTK pārstāvji, tad lēmums apturēt licences apdrošināšanas veikšanai pieņemts, jo „LKB Life” šobrīd neizpilda „Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma” prasības, tas ir, nenodrošina maksātspējas prasības izpildi.

Komisijas padomes pārstāvji norāda, ka ir iespējams visas „LKB Life” izsniegtās licences apdrošināšanas veikšanai uz laiku apturēt, nevis anulēt, tādējādi saglabājot iespēju Latvijas Krājbankas, kas ir „LKB Life” lielākais akcionārs, administratoram atbilstoši kreditoru interesēm lemt par „LKB Life” akciju pārdošanu. FKTK pārstāve skaidro, ka tādējādi „LKB Life” tiek dota iespēja atrisināt radušās problēmas, kas saistītas ar daļas sava pamatkapitāla zaudēšanu un apdrošināšanas darbība jebkurā brīdī varēs tikt atjaunota.

Jāatgādina, ka „Latvijas Krājbankas|” meitasuzņēmuma „LKB Life” – piesaistīto prēmiju apjoms 2011.gada pirmajā pusgadā pārsniedza 820 000 latu, kas ir 6 reizes vairāk nekā 2010. gada attiecīgajā periodā. Līdz 2011. gada beigām uzņēmums bija plānojis parakstīto prēmiju apjomu dubultot.

Tags: