ES atbalsts apdrošināšanā lauksaimniecībām

ES (Eiropas savienība) līdz gada beigām caur LAD (Lauku atbalsta dienestu) ir piešķīrusi līdzekļus lai veicinātu – lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā, sedzot apdrošināšanas polises iegādes izdevumus par kultūraugu un produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanu.

Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr.1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr.70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, L 358).

Atbalstu piešķir 50 procentu apmērā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem starp apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas ņēmējiem ne vairāk kā 25 latus par vienu vienību (hektāru vai liellopu vienību), par kartupeļiem un dārzeņiem – ne vairāk kā 50 latu par hektāru, par augļu kokiem un ogulājiem – ne vairāk kā 150 latu par hektāru.

Apdrošināšanas ņēmējs, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produkcijas ražošanu, var saņemt atbalstu par apdrošināšanas polises faktiskajiem izdevumiem 2011.gadā.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2011.gada 30.decembrim Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

  • iesniegumu
  • apdrošināšanas polises kopiju
  • to dokumentu kopijas kas apliecina apdrošināšanas prēmijas
  • samaksu apliecinošu dokumentu kopijas

Vairāk informācijas lauku atbalsta dienestā