Diskusijas par obligāto apdrošināšanu īpašumiem

Pirms kāda laika izskanēja ierosinājums, ka vajadzētu obligāto apdrošināšanu jeb OCTA īpašumiem. Šādai idejai ir gan atbalstītāji, gan tie, kas to neatbalsta.

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks Aino Salmiņš stāsta, ka pašvaldībām tas ir kā izmisuma solis kā reakcija uz centieniem noņemt atbildību no saviem pleciem. Tomēr šā brīža situācijā obligāto civiltiesisko apdrošināšanu īpašumiem A.Salmiņš neatbalsta. Šobrīd pēc likuma valsts var sniegt palīdzību, ja notikusi stihiska nelaime. Šobrīd šādas palīdzības sniegšanu grib atstāt tikai pašvaldības ziņā.

Latvijas Pašvaldību savienība uzskata, ka šā brīža situācijā ieguvējas būtu tikai apdrošināšanas sabiedrības. Tomēr ilgtermiņā tas būtu risinājums, taču tomēr pat tad būtu vajadzīga «pote» no valsts budžeta. Savukārt daudzdzīvokļu namu gadījumā vajadzētu pārejas laiku, jo jau šobrīd cilvēki nevar izpildīt likumā paredzētos māju pārvaldīšanas nosacījumus. Arī šī savienības vadītājs Andris Jaunsleinis domā par jautājumu, vai cilvēki spēs maksāt vēl kaut ko, kas ir obligāti jāmaksā, jo pašvaldībām šobrīd jau ir iedzīvotāju nekustamā īpašuma nodokļa parādi. A.Jaunsleinis uzskata, ka sākumā nepieciešami aprēķini.

Šobrīd nekustamie īpašumi valstī tiek apdrošināti, arī pašvaldības kaut ko mēģina darīt savu iespēju robežās. Bieži vien īpašumus apdrošina tad, kad jau notikuši kādi negadījumi.