Compensa Life nelaimes gadījumu apdrošināšana

Compensa life„Nelaime nenāk brēkdama,” – tā vēsta tautas sakāmvārds. Compensa Life piedāvā apdrošināties pret nelaimes gadījumiem. Šis apdrošināšanas pakalpojums ir viens no lētākajiem apdrošināšanas veidiem, bet apdrošinātajai personai tas sniedz lielu finansiālo drošību.

Klients var izvēlēties iekļaut apdrošināšanas polisē dažādus apdrošināšanas segumus, kā arī izvēlēties apdrošinājuma summas. Nelaimes gadījumu apdrošināšana paredz apdrošinātajam vai viņa norādītajai personai materiālu atbalstu pēc nelaimes gadījuma. Apdrošināšanas polisi var iegādāties uz gadu gan LVL, gan EUR valūtās.

Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību šādos gadījumos: apdrošinātās personas nāve, kaulu lūzumi vai traumas, neatgriezenisks sakropļojums, pārejoša darba nespēja (dienas nauda), stacionārās ārstēšanās un arī ambulatorā ārstēšanās, apdegumi un apsaldējumi.

Šī veida apdrošināšana var būt arī kā kredītsaistību nodrošinājums. Ja līguma darbības laikā iestājas neatgriezenisks sakropļojums vai apdrošinātās personas nāve, tad Compensa Life izmaksātā atlīdzība daļēji vai pilnībā nosedz apdrošinātā kredītsaistības.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisē var iekļaut arī kritisko slimību papildapdrošināšanu, kas sniedz finansiālu aizsardzību, ja apdrošinātajai personai diagnosticē dzīvībai bīstamu slimību, piemēram, vēzi, insultu, infarktu, nieru nepietiekamību u.c. Apdrošinātais saņem atlīdzību viena maksājuma veidā, apdrošinājuma summas apmērā, kas palīdz segt ārstēšanās izdevumus. Atlīdzību var izmantot arī citiem mērķiem pēc nepieciešamības.