Arī pērn OCTA nozare strādājusi ar zaudējumiem

Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs LTAB apkopojis datus par Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas OCTA darbību 2011. gadā. Salīdzinot ar 2010. gadu pērn OCTA darbības rādītāji, ņemot vērā peļņas un zaudējuma aprēķinu, ir pozitīvāki, tomēr kopumā nozarē strādāts ar zaudējumiem un gads tika noslēgts ar negatīvu bilanci.

Kā viens no būtiskākajiem OCTA darbības rādītājus ietekmējošiem faktoriem minams notikušo ceļu satiksmes negadījumu skaits. Ņemot vērā LTAB apkopotos datus, pērn kopējais notikušo ceļu satiksmes negadījumu skaits, par kuriem ir iesniegti zaudējumu pieteikumi apdrošināšanas sabiedrībās (apdrošināšanas gadījumu skaits), sastādīja 30 853, kas salīdzinot ar 2010.gadu ir par 13,2% mazāk (35 553 ceļu satiksmes negadījumi – 2010.gadā). Samazinājies arī uz Saskaņoto paziņojumu pamata reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu skaits – pērn šādi reģistrēti 19 288 ceļu satiksmes negadījumi, savukārt 2010. gadā – 21 035.

Analizējot situāciju, secināts, ka lielākais uz Saskaņoto paziņojumu pamata reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu skaits vērojams tieši ziemas un pavasara mēnešos. No tā izriet, ka attiecīgajā periodā ceļu satiksmes negadījumi ir bijuši bez nopietnām sekām, kas savukārt radīja iespēju pielietot Saskaņoto paziņojumu. Izvērtējot datus pēdējo 5 gadu griezumā, var secināt, ka ar katru gadu pieaug uz Saskaņotā paziņojuma pamata reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu skaits. Salīdzinājumam – 2006.gadā tas ir bijis 50,9%, 2008.gadā – 55,4%, un 2011.gadā jau 62,5%no visiem reģistrētajiem ceļu satiksmes negadījumiem.

Analizējot ceļu satiksmes negadījumus pēc to norises vietas, var secināt, ka no visiem apdrošināšanas sabiedrībās reģistrētajiem apdrošināšanas gadījumiem vislielākais skaits ir reģistrēts tieši Rīgā 56,7% jeb 16 200.
Kopumā pagājušajā gadā apdrošināšanas sabiedrībās un LTAB ir iesniegti 39 236 zaudējumu pieteikumi, kas ir par 2 918 jeb 6,9% mazāk nekā 2010.gadā. Kopumā 2011.gadā ir pieņemti 38 804 lēmumi par apdrošināšanas atlīdzības izmaksām par kopējo summu 23 895 074 Ls, kas ir par 749 271 Ls jeb 3,0% mazāk nekā 2010.gadā.

Savukārt izvērtējot datus par apdrošināšanas atlīdzību summām, vislielākā atlīdzību lēmumu summa tika izmaksāta par transportlīdzekļu bojājumu un bojāejas zaudējumu atlīdzināšanu, kas kopā sastādīja 81,5% no kopējās atlīdzību summas. Vidējās atlīdzības izmaksas lielums par apdrošināšanas gadījumu 2011.gadā sastādīja 709Ls, kas, salīdzinot ar 2010.gadu, praktiski nav mainījies.

LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics dara zināmu, ka vidējās atlīdzības lielums par ārvalstīs notikušiem ceļu satiksmes negadījumiem ir 4 reizes lielāks nekā Latvijā. Rezultātā tā izmaksu ziņā ir ceturtā daļa no kopējās atlīdzība summas, kas savukārt ir viens no iemesliem negatīvajai bilancei, ar kādu OCTA nozare ir noslēgusi 2011.gadu. Protams, tam par iemeslu kalpo arī tas, ka Latvijā kopumā pieaug auto remonta un medicīnas pakalpojumu izmaksas. Kā arī viens no svarīgākajiem aspektiem ir zemās OCTA polises cenas.

Tags: ,