Apdrošināšanas kompānijai BTA piešķirts drošības reitings A++

BTA apdrošināšanaKrievijas reitingu aģentūra „Ekspert RA” apdrošināšanas sabiedrībai BTA ir piešķīrusi visaugstāko novērtējumu – reitingu A++. Šī līmeņa skaidrojums – „Īpaši augsts drošības līmenis, ar prognozi stabils”.

Piešķirot šo drošības līmeni, tika ņemti vērā vairāki faktori – augstas pašreizējās likviditātes (121,7% – 01.10.2011.), precizētās apdrošināšanas neto likviditātes (105%) un maksātspējas maržas (attiecība starp faktisko un normatīvo maksātspējas maržas lielumu 01.10.2011. bija 1,836) rādītāji, pietiekams pašu kapitāla daudzums (58,5% 2010. gadā), kā arī maza debeta (11,8% – 01.10.2011.) un kredīta parāda (6,6%) daļa aktīvos. Uzņēmuma izdevumu daļa uzņēmējdarbībā ir maza (37,7% deviņos 2010. gada mēnešos). Uzņēmuma investīciju portfelim ir augsta likviditāte (87,2% augstas likviditātes ieguldījumu 2011. gada 1. jūlijā), tas ir pienācīgi diversificēts, uzticams (vairāk nekā 80% investīciju ir veiktas objektos, kuru reitings saskaņā ar “Ekspert RA” nav zemāks par A vai ir ar tādu pašu līmeni, ko piešķīrušas reitinga aģentūras Moody’s, S&P un Fitch) un stabils.

Darja Guščina, reitingu aģentūras “Ekspert RA” apdrošināšanas uzņēmumu reitingu nodaļas galvenā eksperte, norāda, kā pozitīvs aspekts jāuzsver kompānijas BTA pārapdrošināšanas aizsardzības augstā drošība (iemaksu daļa, ko pārapdrošināšanai nodevuši pārapdrošinātāji, kuru reitings nav zemāks par A++ saskaņā ar “Ekspert RA” vai tādu pašu līmeni, ko par 2011. gada sešiem mēnešiem piešķīrušas reitinga aģentūras Moody’s, S&P un Fitch – 100%), aizsardzības labā diversifikācija un augstā efektivitāte.

Kā liecina “Ekspert RA” dati, tad 2011. gada 1. oktobrī apdrošināšanas kompānijas BTA kopējo aktīvu summa bija 108,5 milj. latu, bet pamatkapitāls – 10 milj. latu. 2011. gada deviņos mēnešos apdrošinātājs apdrošināšanas iemaksās kopumā bija iekasējis 72,9 milj. latu.