ABCpolise.lv OCTA statistika 2011.gada 9 mēnešos

Portāla ABCpolise.lv OCTA interneta pārdošanas statistikas dati liecina, ka 2010.gada nogalē apdrošinātāju solītais OCTA polišu cenu pieaugums nav noticis. Pretēji apdrošinātāju prognozēm 2011.gada 9 mēnešu internetā pārdoto OCTA polišu cenas salīdzinājumā ar gada sākumu ir kritušās vidēji par 20%.

Ja gada sākumā vidējā OCTA polises cena 12 mēnešiem bija 45.94LVL, tad septembra mēnesī vidējā OCTA polises cena ir tikai 36.45LVL.

Straujākais OCTA cenu kritums pieredzēts marta un aprīļa mēnešos, kad vidējā 12 mēnešu polises cena sasniedza zemāko punktu 31.42LVL. Šo zemāko cenu visticamāk ietekmēja jaunai auto sezonai raksturīgās apdrošinātāju rīkotās pavasara akcijas un savstarpējā konkurence jaunu klientu piesaistīšanā.

No maija līdz jūlijam bija novērojams OCTA polišu cenu pieaugums sasniedzot 37.76 LVL atzīmi, savukārt augusta mēnesī OCTA cena atkal noslīdēja līdz 34.63LVL.

Septembrī sagaidījām ikgadējo OCTA Bonus Malus klašu pārrēķinu, kas iespējams ir veicinājis OCTA polišu cenu kāpumu līdz 36.45LVL atzīmei.

Kā jau ierasts OCTA polišu pircējiem 95% gadījumu noteicošais faktors apdrošinātāja izvēlei ir bijusi polises cena. Iespējams, ka šī situācija varētu mainīties, kad spēkā stāsies un tiks ieviestas dzīvē izmaiņas OCTA likumā par tiešo zaudējumu regulēšanu.

Populārākais OCTA apdrošinātājs ABCpolise.lv klientu vidū šajā laika posmā bija IF – 32%, tad seko Balva -17.84%, Gjensidige – 11.37%, Seesam – 11.18%, BTA 8.89%, ERGO – 8.77%, Balta 4.24%, Baltikums, 3.25% un BAN – 2.45% no internetā pardoto polišu skaita.

Aktīvākie OCTA pircēji internetā ir bijuši Latvijas lielāko pilsētu Rīgas, Daugavpils un Liepājas, iedzīvotāji. Būtiski pieaudzis arī OCTA klientu skaits no mazāk apdzīvotiem Latvijas reģioniem.

Visaktīvākā iedzīvtāju grupa, kas iegādājušies OCTA internetā ir vecumā no 35-54 gadiem – 47.37%. Otrā aktīvākā grupa ir vecumā no 18-34 gadiem – 39.62%, savukārt OCTA pircēji vecumā 55 gadi un vairāk sastāda 13.01% ABCpolise.lv klientu.
Vienādi aktīvi OCTA pircēji ir bijuši gan vīrieši, gan sievietes. Populārākais ABCpolise.lv klientu vārds vīriešiem joprojām ir Jānis, savukārt starp daiļā dzimuma pārstāvēm aktīvākās OCTA pircējas ir bijušas Sandras.

*Statistika veidota pamatojoties uz portālā ABCpolise.lv veiktajiem OCTA polišu pārdošanas datiem, līdz ar to tā var atšķirties no vispārējiem apdrošināšanas tirgus datiem.