10 dienu laikā jāiesniedz apdrošinātājam informācija par ceļu satiksmes negadījumu

Saeimas pieņemtajos grozījumos OCTA likumā ir precizēta kārtība, kā jāiesniedz informācija par ceļu satiksmes negadījumu apdrošināšanas sabiedrībās.

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics informē, ka kārtība, kas bija līdz šim, paredzēja, ka auto īpašniekam informācija par satiksmes negadījumu jāiesniedz tiklīdz tas ir iespējams.

Taču cilvēki terminu „tiklīdz tas iespējams” esot izpratuši dažādi. Vieniem tās ir dažas dienas, citiem tas ir mēnesis vai vairāk, citi cilvēki vispār nesniedza informāciju par ceļu satiksmes negadījumu. Turpmāk jaunā kārtība šādas domstarpības novērsīs. Autovadītājiem jāpievērš uzmanība dokumentu iesniegšanas termiņiem. Ja informācija par ceļu satiksmes negadījumu netiks iesniegta noteiktajā kārtībā, termiņā, tad apdrošināšanas sabiedrībām tāpat kā iepriekš būšot tiesības vērsties ar regresa prasību pret vainīgo pusi.

OCTA likumā noteikts, ka turpmāk ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajiem informācija apdrošināšanas sabiedrībām pēc pieprasījuma jāiesniedz piecu dienu laikā. Ceļu satiksmes negadījuma izraisītājam Saskaņotais paziņojums apdrošinātajam jāiesniedz desmit dienu laikā no negadījuma dienas.

Šī kārtība, kas attiecas uz informācijas sniegšanu apdrošināšanas sabiedrībām par satiksmes negadījumu, būs spēkā arī par ceļu satiksmes negadījumiem, kas notikuši ārpus valsts teritorijas. Gadījumā, ja Latvijas iedzīvotājs ar valstī reģistrētu transportlīdzekli devies uz ārvalstīm un iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā, tad autovadītājam jāiesniedz apdrošinātajam Saskaņotais paziņojums, kas aizpildīts negadījuma vietā, jāinformē apdrošinātājs par notikušā apstākļiem, tāpat jāsniedz papildus informācija, ja tāda apdrošināšanas sabiedrība tādu prasa.

Konkrētu termiņu noteikšana veicinās kvalitatīvāku un ātrāku konkrētās situācijas izpēti, un tas veicinās lēmumu pieņemšanu, atlīdzības izmaksu, kā arī uzlabos pakalpojumu kvalitāti. Līdz šim bija arī gadījumi, kad Saskaņotajā paziņojumā informācija par notikušo bija neprecīza, negadījumā iesaistītās puses neiesniedza laikus nepieciešamo informāciju, tāpēc varēja ieilgt lēmumu pieņemšana. Tā kā šobrīd vairumā gadījumu ceļu satiksmes negadījumu fiksē, izmantojot Saskaņoto paziņojumu, konkrētu termiņu noteikšana ir būtiska lieta gan cietušajiem, gan apdrošinātajiem.